#do-m-menustate:checked ~ .do-nav-m .do-nav-m-title,#do-m-menustate ~ .do-nav-m .do-nav-m-title { background-color:rgb(250, 246, 246)!important; }.do-nav-m-bar { background-color:rgb(0, 0, 0)!important; }.do-site-name *,.do-nav-m-ul li a,.do-nav-m-ul .icon-isSub:before { color:rgb(255, 255, 255); }.do-nav-m-ul li a { font-size:14px; }.do-m-menu-btn span { background-color:rgb(3, 3, 3)!important; }.do-nav-m-ul > li > a,.do-nav-m-ul > li > ul { border-bottom-color:rgb(93, 93, 93); }.do-nav-m .do-site-name img { height:34px; }.do-nav-m .do-nav-page-name { color:rgb(3, 3, 3); } .do-ep7jf .do-element-media-conter{height:365px} #area_170642_0,#area_170642_1,#area_170642_2{z-index:2} .do-nav{position: relative;z-index: 1} .z-nav{font-size: 16px;white-space:nowrap;} .z-nav-bar,.z-nav-conter a > *{display: inline-block;vertical-align:middle} .z-nav-container{height: inherit;margin: 0;display: table;table-layout:fixed} .z-nav-conter{display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 0} .z-nav-conter > li{height: inherit;display:inline-block;position: relative;padding: 0!important;vertical-align: top;} .z-nav-conter > li > a{color: #333;padding: 8px 22px;display: block;text-align: center;} .z-nav-conter > li > a:hover{color: #444} .z-nav-conter li > ul{padding: 0;margin: 0;height: auto;} .z-nav-conter li > ul li{position: relative;line-height: 44px;height: 44px;text-align: left;min-width:145px} .z-nav-conter li > ul,.z-subnav-conter li ul{display: none;position: absolute;top:100%;left: 0; background-color: #F9F9F9;border: 1px solid #eee;color: #666;font-size: 14px;} .z-nav-conter li > ul a,.z-nav-sub > li a{color: inherit;padding:0 18px;display: block;text-align:center;} .z-nav-conter li > ul a:hover,.z-nav-sub > li a:hover{background-color:#009539;color:#fff} .z-nav-conter li:hover > ul{display: block} .z-nav-conter li > ul li ul{left: 100%;top: 0;background-color: #fff;} .z-nav-container li > ul,.z-nav-conter li > ul li ul{ opacity: 0; display: block;display/*\**/:none\9;z-index: 1} .z-nav-container li:hover > ul,.z-nav-conter li > ul li:hover ul,.z-subnav-conter li:hover ul { opacity: 1;display/*\**/:block\9;z-index: 2} .z-nav-container li { -webkit-transition: all 0.2s;transition: all 0.2s; } .z-nav-container li ul li {height: 0; line-height: 0; background: none; } .z-nav-container li:hover ul li { height: 36px; line-height: 36px; } .z-nav-container li a { -webkit-transition: all 0.2s;transition: all 0.2s; } .z-nav-container li ul { -webkit-transition: all 1s;transition: all 1s; } .z-nav-container li ul li { -webkit-transition: height 0.2s;transition: height 0.2s; } @media only screen and (max-width: 1024px){ .z-nav-bar .pageicon img{max-width: 22px; max-height: 22px;}} @media only screen and (max-width: 960px){.z-nav-bar .pageicon img{display:none} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li{border: 1px #ccc solid;margin-top:5px;} } .do-pagination ul > .active > a{background-color: #009539;} a{text-decoration: none!important;} .do-nav{font-weight: bold;} .do-banner{z-index:1!important;} .do-header{z-index:2!important} @media only screen and (max-width: 640px){ #shortcutBtn{visibility:hidden}} @media only screen and (min-width: 640px){ .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li{border: 1px #ccc solid;margin-left:10px;} .do-content-list .do-time-left p { color: none!important; }} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li a:after{content: "";display: block;position: relative;width: 100%;height: 2px;background-color: ;opacity: 1;transition: all 0.3s;} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li:hover a:after{opacity:1;} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li.active a:after{opacity:1;} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li:hover{background:#009539;} .ly-subnavline .z-sub-nav > li:hover a{color:#fff!important; } .ly-subnavline .z-sub-nav > li a{color: #009539!important; font-size: 18px;} .z-subnav.do-level .z-sub-nav > li ul li{background: #c7c7c7} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav .active{background:#009539;} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav .active span{color:#fff} @media only screen and (min-width: 640px){ .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav .active a:after{background: url(//v1.cdn-static.cn/2017/7/10/11825_j4xzzj9c.png?imageView2/0/w/390); background-repeat: no-repeat; background-position: 50% 50%; height: 5px;padding:10px;} .ly-subnavline.z-subnav.do-level .z-sub-nav > li:hover a:after{background: url(//v1.cdn-static.cn/2017/7/10/11825_j4xzzj9c.png?imageView2/0/w/390); background-repeat: no-repeat; background-position: 50% 50%; height: 5px;padding:10px;} } .shigong li .do-element-media-conter:hover{box-shadow: 5px 5px 14.25px 0.75px rgba(0, 149, 57, 0.15); transition: all 0.5s; } @media only screen and (max-width: 640px){ [class*=do-element-].phone { margin-top: 5%!important; }}

四川万博体育manbetx手机版节能环保科技有限公司

1、收集所在项目部各项变更洽商,及时办理各种签证手续,建立档案,保护公司合法权益
2、编制本项目计量报表及计划,分别上报公司、甲方或监理
3、负责本项目劳务、分包工程、材料、机械租赁的最终结算和过程计量确认或暂结算工作
4、负责编制月度支付计划,办理资金支付手续
5、负责《工程造价信息》的收发工作和公司相关文件的收集整理,及时做好收发登记
6、领导安排的其他临时性的工作。

1、大专以上学历;
2、市场营销等相关专业,两年以上销售工作经验;
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具有较强的沟通能力,组织、协调能力和团队管理能力;
5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识